Mõisted

Klient – füüsiline isik, kes sooritab ostu lloyd.ee veebipoes ja saab arve tellitud toote kohta. Klient kasutab lloyd.ee veebipoest ostetud tooteid isiklikul otstarbel või pereliikmetele või muul otstarbel.
Müüja – lloyd.ee
Veebipood – koduleht internetiaadressiga www.lloyd.ee. Veebipoes pakutakse klientidele tooteid ning esitatakse tingimused ostetud toodete eest arveldamise ja kohaletoimetamise kohta.
Koduleht – lloyd.ee
Toode– materiaalne väärtus, mida väljendatakse kaubakäibes ning mida pakutakse müügiks kodulehel.
Tellimus – Kliendi nõuetekohaselt esitatud tellimus kodulehel  ja valitud toote kohaletoimetamine Kliendi aadressile.
Kohaletoimetamise teenus – Müüja partner, kes toimetab kolmanda poole toote Kliendile.
Klienditeenindus – Müüjale kuuluv Klienditeenindus, mis tegeleb Kliendi ostude kontrollimise ja töötlemisega.
Välised kodulehed – teiste kodulehtede lingid, mis on paigutatud lloyd.ee kodulehele.

Üldsätted

1.1. Kodulehe omanik ja administraator on Sia “Euroskor Latvijā”. Registreerimisnumber 40003044100.
1.2. Tellides tooteid lloyd.ee veebipoe kaudu, nõustub Klient allpool sätestatud toote ostutingimustega (edaspidi siinses dokumendis – Tingimused).
1.3. Eespool esitatud Tingimused ja teave kodulehe kohta on avalikult kättesaadav.
1.4. Kliendi- ja Müüjavahelisi suhteid reguleeritakse Eesti Vabariigi seadusandlusega.
1.5. Müüjal on õigus siinseid eeskirju muuta.

Registreerimine

2.1. Veebipoes on õigus tellimust esitada ainult registreeritud Kliendil.
2.2. Müüja ei vastuta andmete täpsuse eest, mis Klient registreerimisvormil esitab.
2.3. Klient kohustub hoidma saladuses registreerimisvormil esitatud kasutajanime ja salasõna. Kui Kliendil on kahtlus, et tema kasutajanimi ja salasõna on avalikuks tulnud, või nende kasutamise suhtes kolmandate poolte poolt, on Klient kohustatud sellest viivitamatult Müüjat teavitama, saates Klienditeenindusele e-kirja. E-kiri tuleb saata registreerimisvormil märgitud aadressil.

Tellimuse esitamine ja selle töötlemiseks kuluv aeg
3.1. Klient saab valida sobiva toote ja esitada tellimuse. Kliendi valiku põhjal luuakse ostukorv.
3.2. Ostu sooritamisel esitab Klient järgmised andmed:
Saaja ees- ja perekonnanimi
Kauba kohaletoimetamise aadress
Kontakttelefoni number
E-posti aadress
3.3. Pärast tellimuse esitamist saab Klient oma e-posti aadressil tellimuse kohta kinnituse.
3.4. Kui Kliendi tellitud toote kogus ületab Müüja laos saadaoleva koguse, teavitab Müüja sellest Klienti, saates e-kirja aadressil, mille Klient on registreerimisel esitanud. Kliendil on õigus tasuda ja saada toode koguses, mis laos saada on, või eemaldada see toode tellimusest või nõustuda Müüja pakutud alternatiivse pakkumusega. Kui Kliendil ei õnnestu Müüjaga oma otsuses 7 tööpäeva jooksul kokku leppida, on Müüjal õigus pakkumus täielikult tühistada.
3.5. Klient valib ühe olemasolevatest arveldamisviisidest (lisateave – punktis 5 esitatud sätted). Klient valib kohaletoimetamise viisi mis on esitatud kodulehel lloyd.ee.  Klient kinnitab, et ta asub esitatud kohaletoimetamise aadressil.
3.6. Kui Müüja laos ei ole vajalikku toote kogust, sealhulgas väljaspool Müüja kontrolli olevatel põhjustel, on Müüjal õigus konkreetne toode Kliendi tellimusest tühistada ja teavitada sellest Klienti, saates talle selle kohta teate e-posti aadressil, mille Klient on registreerimisel esitanud.
3.7. Toote kirjeldus on esitatud lloyd.ee veebipoes ainult teavituse eesmärgil ning sellise teabe kasutamine ei tohi veebipoe külastaja ja omaniku vahel mingeid õiguslikke suhteid tekitada. Toote kirjeldus ei vasta ostja teabenõude kriteeriumidele.
3.8. Igal juhul tuleb arvestada, et tellimust esitades on Klient tutvunud ja nõustub ilma vastuväiteid esitamata kõikide Müüja tingimustega ja kõikide teiste tingimustega, mis täpsustatakse tellimisel.

Kauba kohaletoimetamine

4.1. Müüja on kohustatud toote kohale toimetama 5 tööpäeva jooksul alates kinnituse saatmisest Kliendile. See tingimus ei puuduta olukordi, kus tooted lloyd.ee laost puuduvad ja Klienti teavitatakse tellitud toodete puudumisest. Klient nõustub ka võimalusega, et kauba kohaletoimetamine hilineb ekstreemsete tingimuste tõttu. Sel juhul võtab lloyd.ee  Kliendiga viivitamatult ühendust ja täpsustab toote kohaletoimetamise küsimused. Toote kohaletoimetamine toimub kogu Baltikumi piires.
4.2. Müüja teeb kõik endast oleneva, et järgida kohaletoimetamise tähtaegu, kuid hilinemine on siiski võimalik asjaolude tõttu, mis on väljaspool Müüja kontrolli.
4.3. Klient on kohustatud toote ise vastu võtma. Kui Klient ei saa ise toodet vastu võtta, kuid toode toimetatakse Kliendi esitatud aadressile, ei ole Kliendil õigus lloyd.ee suhtes kohaletoimetamise tingimustega seoses vastuväiteid esitada.
4.4. Alati, kui Kliendile toimetatud toodete pakk on määrdunud, märg või väliste kahjustustega, peab Klient selle kirjalikult kohaletoimetamise kinnitusdokumendile märkima või koostama puuduste kohta eraldi dokumendi. Klient peab seda tegema kulleri juuresolekul. Kui seda ei tehtud, ei vastuta lloyd.ee Kliendi ees toote kahjustuste ja puuduste eest, mida pole märgitud kohaletoimetamise kinnitusdokumendis.
4.5. Kui Klient märkab konkreetse hinna puudumist või erinevust õiges suuruses, värvis või muus, peab Klient sellest lloyd.ee -d kohe teavitama.
4.6. Toote kadumis- või kahjustumisrisk läheb Kliendile üle kohe alates hetkest, mil Klient toote vastu võtab.
4.7. Kui toodet ei ole Kliendile toimetatud postiteenuse pakkuja töötajate (kulleri) tõttu, kes oma kohust ei täida, tagastab Müüja toote ostuhinna ja transpordikulud pärast seda, kui Müüja on saanud kinnituse toote kadumise kohta või hüvitise postiteenuse osutajalt.
4.8. Tellimus saadetakse Kliendile või Tellimuses Tellimuse saajaks märgitud isikule.

Toodete eest tasumine

5.1 Toote hind on esitatud kodulehel. Kui esitatud hind ei ole õige, teavitab Müüja sellest Klienti võimalikult kiiresti, et Kliendi tellimus tühistada või kinnitada. Kui Kliendiga ei ole võimalik ühendust võtta, loetakse selline tellimus tühistatuks. Kui tellimuse eest on juba tasutud, tagastab Müüja tasutud summa.
5.2 Klient tasub ostuhinna, kasutades ühte esitatud arveldamisvõimalustest:

Lloyd.ee suunab Teid internetipanga kodulehele ja esitab internetipanga süsteemile makstava summa andmed.
Teie sisenete internetipanka nii nagu tavaliselt ning arve ostetud toodete eest on juba koostatud. Teie peate makse ainult kinnitama.
Pärast makse kinnitamist klõpsake valikul (’tagasi teenusepakkuja juurde’) ning Teid suunatakse tagasi lloyd.ee kodulehele.

  • Pangakaardiga:

Kuidas tasuda tellimuse eest pangakaardiga? Sisestage kaardi number ja 3 numbrist koosnev CVC number kaardilt.

Toote hinna tagastamine

6.1. Kliendil on õigus ostetud toode 14 päeva jooksul pärast kättesaamist tagastada. Toote eest makstud summa on võimalik tagasi saada ainult juhtudel, kui välisilme, tarbimisomadused, originaalpakend ja märgistus on samasugused nagu toote vastuvõtmisel.
6.2. Vastavalt tarbijaõiguste kaitse seadusele on Müüjal õigus teatud juhtudel hüvitamisest keelduda, kui Toodet ei tagastata originaalpakendis, pakend oli kahjustunud, leiti mõned kasutamisjäljed, sh: kriimud ja muud sarnased puudused.
6.3. Klient vastutab toote kvaliteedi eest kogu tagastamistähtaja vältel.
6.4. Kui Klient hakkab toodet kasutama, kinnitab ta, et toode on vastu võetud ning hüvitamisele ei kuulu.
6.5. Kui mõõdud, värv, kuju, suurus või sobivus ei ole sobiv, on Kliendil õigus toode analoogse toote vastu vahetada eeldusel, et välisilme, tarbimisomadused ja originaalpakend on samasugused nagu toote vastuvõtmisel.
6.6. Kui toode vahetatakse ja hind on erinev, tasub hinna erinevuse Klient. Hinna erinevuse eest tasutakse pangaülekandega vastavale pangakontole või sularahas.
6.7. Klient tasub toote Müüjale tagastamisega seotud kulud.
6.8. Kui Teile on saadetud vale toode, tasub tagastamisega seotud kulud lloyd.ee.
6.9. Kui sel hetkel, mil Klient on tagastanud toote selle väljavahetamiseks, ei ole Müüjal samasugust toodet pakkuda, on Kliendil õigus keelduda siinsete Tingimuste järgimisest ning nõuda toote hinna tagastamist, välja arvatud transpordikulud.
6.10. Toote väljavahetamiseks või tagastamiseks peab Klient täitma vormi, mis leidub lloyd.ee kodulehel punkti all „Tagastamisõigus“, kus on täpsustatud, milline toode kuulub tagastamisele või mille maksumus tagastamisele kuulub ning millised on põhjused tagastamiseks või ostusumma tagastamiseks.
6.11. Te olete kohustatud viima toote Eesti Lloyd esinduspoe  müüja kätte seitsme päeva jooksul pärast kirjaliku keeldumise saatmist või saatma selle kulleriga järgmisele aadressile (palun lisage originaaltellimus ja saateleht):
Sia EUROSKOR LATVIJĀ
Lloyd esinduspood

Viru Keskus

Viru väljak 4/6, Tallinn

6.12. Lloyd.ee vaatab keeldumistaotluse 10 tööpäeva jooksul läbi ja tagastab 30 päeva jooksul pärast keeldumisvormi saatmist Teilt saadud makse. Rahalised vahendid kantakse Kliendi pangaandmetes esitatud kontole.

Intellektuaalomand

7.1. Kodulehel esitatud tekstilise teabe ja graafiliste kujutiste kopeerimine on keelatud. Nimed ja logod või kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.

Pretensiooni esitamise õigus puudusega toote korral

8.1. Kliendil on õigus esitada Müüjale 2 aasta jooksul pretensioon tootel tekkinud puuduse kohta. Selleks on vajalik ostukviitungi olemasolu ning täita vastav avaldus Lloyd esinduspoes või elektrooniliselt.  Kliendi avaldusele annab Müüja vastuse hiljemalt 15 päeva jooksul.
8.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekkivate kahjude eest, mis on põhjustatud Toote kasutamisest.

Konfidentsiaalsuspoliitika ja isikuandmete turvalisuspoliitika

9.1. Isikuandmete esitamine.
9.1.1. Kodulehel registreerimisel esitab Klient järgmised andmed:
Ees- ja perekonnanimi;
E-posti aadress;
Kontakttelefoni number;
Kauba kohaletoimetamise aadress;
Kodulehe salasõna.
9.2. Kliendi esitatud andmete kasutamine.
9.2.1. Kliendil on õigus kasutada Kliendi andmeid järgmisel otstarbel:
Kliendi registreerimine kodulehel;
Kohustuste täitmine Kliendi ees;
Kodulehe ja tegevuste analüüsimine;
Kliendi teavitamine uudistest ja sooduspakkumistest.
9.3. Müüjale esitatud andmete avaldamine.
9.3.1. Müüja on kohustatud Kliendilt saadud andmeid mitte avaldama. Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei peeta Kliendi andmete avaldamist Müüjaga koostööd tegevatele esindajatele ja kolmandatele pooltele, kui see on põhjendatud lepingutega võetud kohustuste täitmisega.
9.3.2. Tingimuste rikkumiseks ei peeta andmete avaldamist Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud raames.
9.3.3. Müüjal on õigus kasutada „Küpsiste” tehnoloogiat. „Küpsised” ei sisalda konfidentsiaalseid andmeid ning neid ei avaldata kolmandatele pooltele.
9.3.4. Müüja saab teavet lloyd.ee külastajate IP aadresside kohta. Sellist teavet ei kasutata külastaja isiku kindlakstegemiseks.
9.4. Müüja ei vastuta Kliendi andmete eest, mis on esitatud avalikult kodulehel.

 Muud sätted

10.1. Kliendi- ja Müüjavahelisi suhteid reguleeritakse Eesti Vabariigi seadusandlusega.

10.2. Lahkehelide või probleemide tekkimisel pöördub Klient Klienditeeninduse poole telefonil: +372 53050955 või e-posti teel: epood@lloyd.ee. Osapooled lahendavad kõik võimalikud vaidlused läbirääkimiste kaudu. Kui vaidlusi ei lahendata, pöörduvad osapooled sellega kohtusse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

10.3. Kui kohus peab mõnda siinset Tingimuste sätet kehtetuks, ei tähenda see, et teised sätted on oma kehtivuse kaotanud.

 

 

Hakka klubiliikmeks ja saa 10% allahindlust. Saa osa klubiliikme eelistest.

Saa eripakkumisi ja uudiskirju oma e-mailile.* allahindlused ei summeeru